Oropesa del Mar Turismo

SICTED

Compromís de qualitat turística

LA NOSTRA EXCEL-LÈNCIA AL TEU SERVEI

És un projecte de millora de qualitat dels destinacions turístiques promogut per la Secretaria General de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) .

Es tracta d'un model participatiu que requerix que les empreses i servicis turístics adherits es comprometen amb la Qualitat Turística del seu destí.

Més informació:

www.calidadendestino.es

LA TEUA ESTADA EN LES MILLORS MANS

VEuRe TOteS LeS EMPRESeS DISTINGIDeS